e
sv

TÜRK-İSLAM ÜLKÜSÜNÜ İCAT EDEN AHMET ARVASİ KİMDİR?

1144 Okunma — 09 Nisan 2024 20:00
Ahmet Arvasî (15 Şubat 1932 - 31 Aralık 1988), Kürt asıllı toplumbilimci, pedagog ve yazardır. Atalarının Anadolu'ya gelişini kendisi şöyle anlatmaktadır: "Ailem "Arvasî" adı ile bilinir. 650 yıldan beri Anadolu'da yaşar. Orhan Gazi ile tanışan ceddim Hacı Kasım-ı Bağdadi adında bir zattır. Onun oğullarından biri Van Gölü'nün güneyine (Arvas Köyüne) yerleşmiştir. Biz ondan türemiş ve çoğalmışız."
avatar

turk-admin

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

AHMET ARVASİ KİMDİR

Ülkücülerin çok sevdiği, milliyetçi ilan ettikleri ve hakkında bahsederken ”hazret” ”seyyid” gibi ifadeler kullandıkları, Türk İslam sentezini icat eden Arvasi kimdir, nedir, tanıyalım. Ülkücü Arvasi ve aşireti aslen araptır, fakat bölgedeki kürt unsurlarla karışması sonucu tamamen kürtleşmiş durumdadır. Ahmet Seyid Arvasi’nin babası Şeyh Abdülhakim Arvasi Nakşibendi tarikatının önde gelen isimlerinden biriydi.

Bütünüyle Nakşi olan bu aşiret Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve laik rejimi aleyhine faaliyet gösteren birçok kürtçü – şeriatçı yetiştirdi. Adlarının başında “Seyyid” lakabı bulunan Fehim Arvasi, Ali Arvasi, Abdülbaki Arvasi, Abdülhakim Arvasi gibi tarikatçılar devletin anayasal düzenini yıkarak islami esaslara dayanan bir sistem oluşturma özlemindeydiler. Şefik Arvasi ise kürtçülük üzerine kitap yazan bir kürtçüydü.

1992’de Diyarbakır’da infaz edilen kürtçü ideolog Musa Anter’in “Hatıralarım” adlı kitabında Şefik Arvasi’den “değerli bir kürt milliyetçisi” diye bahsedilir. Adı geçen kişilerin hepsi ülkücü Ahmet Arvasi’nin akrabalarıdır. Nitekim Ahmet Arvasi’nin kendisi de koyu bir şeriatçıdır. Bir kürt ayaklanmacısı olan Sıbgatullah Arvasi ülkücü Ahmet Arvasi’nin tam anlamıyla dedesi, yani babasının babası değildir fakat bunların ikisi de Van ve Ağrı illerinde yerleşik bulunan Arvasi aşiretinin mensubu olup birbirleriyle yakın akrabadır. Sıbgatullah Arvasi 1913’de İngilizlerden aldığı para karşılığında bölgedeki kürtleri kışkırtarak isyan etmelerini sağlamış ama bu ihanetin cezasını ağır ödemişti.

Seyyid Ahmet Arvasi ülkücülerin gözünde “büyük Türk milliyetçisi”dir fakat aslında akrabaları ve aşireti gibi bir köktendincidir, siyasal islamcıdır. Türk milliyetçiliği diye adlandırdığı irticai fikirler milliyetçiliğin gerçek anlamına tamamen ters düşer. Müslüman olmayan Türkleri dışladığı gibi, müslüman Türkleri de mezheplerine göre ayırır. Türklük kavramını nasıl tanımladığını da tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Türkiye’de yaşayan tüm sünnileri Türk kabul eder, sünni olmayan safkan bir Türk bile onun gözünde 2. plandadır. Müslüman olmayan Türkün Arvasi’nin gözünde hiç değeri yoktur. ama kendi soyundan olan arapları kürtleri çok sever.

Laik düzene karşı çıkarak islam şeriatını savunur, ülküsü islam birliğidir. yazdığı kitapları tarafsız bakış açısıyla okuyan herkes, üstü örtülü bir şekilde Atatürk ve devrim düşmanlığı yaptığını kolayca görür. Kendisi Türk olmadığı için yaptığı ülkücü tarifinde TÜRK’ün adı bile geçmez.

Ahmet Arvasi
Ahmet Arvasi

Bakınız Türk-İslam Ülküsü adlı kitabında “ülkücü”yü nasıl tanımlıyor. Tek kelimesini değiştirmeden aynen aktarıyorum:

“Kendini Allah ve Resulü’nün davasına adamış, sırf Allah rızası için canını, malını ve mevkiini, din ve devleti, müllk ve milleti için fedaya hazır, şanlı, mukaddes, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde döğüşen, nefsini düşünmeyen ve ülküsüne fani olmuş yiğitlerdir. Onlar büyük ve şanlı tarihimizin doğurduğu, Allah ve Resulü’nün hizmetine sunulmuş ve küfrün bütün oyunlarını bozan, cesaretini kıran, yolunu kesen kadrolardır. Bunlar Mümin’lere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu, Allah yolunda savaşanları kınayanların kınamasına aldırmayan yiğitlerdir. Bu nesil Allah’ın İslam alemine ihsanıdır.” Bu tanımlamada “TÜRK” adı geçiyor mu?

Geçmiyor. NETİCE İTİBARİYLE AHMET ARVASİ TÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİSİ DEĞİL AÇIKÇA ÜMMETÇİDİR. Ayrıca bu adam Özal döneminde kürt kökenli Özal’ı yazılarıyla desteklemiştir. Çünkü Özal’da kendisi gibi nakşi ve kürttür. Yaşı 40’ın üzerinde olan her ülkücü bunu bilir. İlaveten; Seyyid Abdülkadir Arvasi, 1919-1925 yılları arsında da Atatürk`ün liderliğindeki Türk İstiklal Harbi ve Cumhuriyet Türkiye`sini yıkmak için İngiltere`yle işbirliği yaptı.

Bir Nakşibendi Şeyhi olan Şeyh Sait, Seyyid Abdülkadir`in de desteği ile 8 Şubat 1925`de Cumhuriyet Türkiye`sine isyan etti. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi`nin vatana ihanet suçundan idam cezası verdiği Seyit Abdülkadir ve oğullarından Mehmet, 27 Mayıs 1925`te idam edildiler. Öteki oğlu Abdülkadir İran`a kaçtı. Şeyh Said`e gelince. Melik Fırat`ın `Kürt Şehidi` saydığı bu Nakşibendi Şeyhi vatana ihanetten 29 Haziran 1925`te idam edildi. Özoğlu`na göre, Şemdinan ailesinin bir ferdi olarak Nakşibendi Seyyid Abdülkadir her ne kadar rakipleri Berdirhan aşireti gibi doğrudan bağımsızlığı savunmayıp özerkliği savunuyorsa da, iki açıdan bütün kürtçü hiziplerin liderlerinin bir simgesidir.

Birincisi, Osmanlı Türk devleti çökerken faal olarak Kürtçülük faaliyetlerine başlamıştı. Şefik Arvasi`nin Said Nursi`nin yakın arkadaşı olduğu belirtilmekte. Arvasilerin Hakkari`nin Arvas`ta toprağının olduğu ve Nakşibendi tarikatının bölgedeki en önemli temsilcilerinden Hakkarili Şemdinan ailesiyle de ilişkileri var. Milletvekili Şeyh Kürdistan Teali Cemiyeti`nin (KTC) kurucu üyelerinden olan Şefik Arvasi 1919 yılında, KTC yayın organı olan Kürdistan gazetesinin başyazarlığını yapmakta ve makalelerinde Kürt kimliğini desteklemektedir.

@ArvisSaka “X” hesabından alınmıştır.
etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI