e
sv

Kavimler Göçü

369 Okunma — 10 Nisan 2024 11:00
Türkler, MS. 374 yılında Volga (İdil) nehrini aşarak Batı’ya doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri önlerinde bulunan Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank, Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmaya başladılar. Böylece Kavimler Göçü başlamış oldu.
Kavimler Göçü
avatar

turk-admin

 • e0

  Mutlu

 • e0

  Eğlenmiş

 • e0

  Şaşırmış

 • e0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kavimler Göçü Nedir?

Kavimler Göçü, antik dönemde Avrupa’yı etkileyen büyük göç dalgalarını ifade eder. 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar olan dönemde gerçekleşen bu göçler, çeşitli kavimlerin yer değiştirmesi ve yeni topraklar arayışıyla ortaya çıkmıştır. Bu dönemde göçebe kavimler, Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte hareketlenmiş ve Avrupa’nın demografik, siyasi ve kültürel yapısını kalıcı bir şekilde etkilemiştir.

Göç Eden Kavimler ve Nedenleri

Kavimler Göçü sırasında birçok kavim hareket etmiştir. Gotlar, Vandallar, Hunlar, Cermenler ve Slavlar gibi kavimler, göç hareketlerinin önde gelen aktörleri arasındadır. Bu kavimlerin göç etmelerinin başlıca nedenleri arasında ekonomik zorluklar, siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar, baskı ve iklim değişiklikleri yer almaktadır. Ayrıca, Hun İmparatorluğu’nun yükselişi ve Büyük Hun İmparatoru Attila’nın liderliği altında gerçekleşen Hun istilaları da göç dalgalarının hızlanmasında etkili olmuştur.

Kavimler Göçü
Kavimler Göçü

Kavimler Göçü sırasında birçok kavim göç etmiştir. İşte bazı önemli kavimler ve göç ettikleri bölgeler:

 1. Gotlar: Gotlar, Doğu Gotları (Ostrogotlar) ve Batı Gotları (Visigotlar) olarak ikiye ayrılmaktadır. Ostrogotlar, bugünkü Ukrayna ve Karadeniz bölgesinden Batı’ya doğru göç etmişlerdir. Visigotlar ise Orta Avrupa’dan İspanya’ya göç etmişlerdir.
 2. Vandallar: Vandallar, Baltık Denizi civarından başlayarak Batı’ya doğru hareket etmişlerdir. İlk olarak İspanya’ya yerleşen Vandallar, daha sonra Kuzey Afrika’nın farklı bölgelerine yayılmışlardır.
 3. Hunlar: Hunlar, Orta Asya’dan gelen göçebe bir kavimdir. Hunlar, Batı Roma İmparatorluğu’na karşı birçok istila gerçekleştirmişlerdir. Özellikle Hun İmparatoru Attila, 5. yüzyılda büyük bir güç olarak ortaya çıkmış ve Avrupa’da önemli bir rol oynamıştır.
 4. Cermenler: Cermen kavimleri, Batı Avrupa’nın farklı bölgelerinden göç etmişlerdir. Bu kavimler arasında Cermen Franklar, Anglosaksonlar, Cermen Burgonyaları ve Lombardlar bulunmaktadır.
 5. Slavlar: Slavlar, Doğu Avrupa’dan batıya doğru yayılan bir etnik grup olarak Kavimler Göçü sırasında önemli bir rol oynamışlardır. Slavlar, Orta Avrupa’ya ve Balkanlar’a yerleşmişlerdir.

Roma İmparatorluğu’nun Yıkılışı

Kavimler Göçü, Roma İmparatorluğu’nun zayıflaması ve çöküşüyle yakından ilişkilidir. Roma İmparatorluğu, iç karışıklıklar, sınırlardaki istilalar, ekonomik sorunlar ve politik bölünmeler gibi bir dizi sorunla karşı karşıyaydı. Bu durum, göç eden kavimlere yeni topraklar arama ve Roma topraklarını istila etme fırsatı sağlamıştır. Özellikle 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü, Kavimler Göçü’nün doruk noktasına ulaşmasına neden olmuştur.

Göçlerin Sonuçları


Kavimler Göçü’nün sonuçları oldukça derin ve kalıcı olmuştur. Göç eden kavimler, Avrupa’da yeni krallıklar ve devletler kurmuş ve Roma İmparatorluğu’nun yerini alan Orta Çağ Avrupa’sının temellerini atmışlardır. Bu dönemde Avrupa’nın siyasi haritası büyük ölçüde değişmiş, Roma kültürüyle barbar kavimlerin kültürleri etkileşime girmiştir. Ayrıca, Hristiyanlık da Kavimler Göçü döneminde yayılmış ve bu dönemdeki göçlerin kültürel ve dini birleşmelere yol açtığı görülmüştür.

Tarihi ve Kültürel Önemi

Kavimler Göçü, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve tarihi ve kültürel açıdan birçok öneme sahiptir. İşte Kavimler Göçü’nün tarihi ve kültürel önemine ilişkin bazı ana noktalar:

Kavimler Göçü'nü anlatan bir harita
Kavimler Göçü’nü anlatan bir harita
 1. Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü: Kavimler Göçü, Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünü hızlandırmış ve sona erdirmiş bir faktördür. Roma İmparatorluğu’nun iç sorunları, sınırlardaki istilalar, siyasi bölünmeler ve ekonomik zorluklar, göç eden kavimlerin topraklara yerleşmesi için bir fırsat yaratmıştır.
 2. Yeni Krallıkların ve Devletlerin Oluşumu: Kavimler Göçü, yeni krallıkların ve devletlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Göç eden kavimler, Avrupa’da kendi siyasi yapılarını oluşturmuş ve Roma İmparatorluğu’nun yerini alan Orta Çağ Avrupa’sının temellerini atmışlardır. Örneğin, Ostrogotlar İtalya’da, Visigotlar İspanya’da, Franklar Batı Avrupa’da ve Lombardlar İtalya’nın bir bölümünde krallıklar kurmuşlardır.
 3. Etnik ve Kültürel Etkileşim: Kavimler Göçü, Roma kültürüyle göç eden kavimlerin kültürleri arasında etkileşime yol açmıştır. Göç eden kavimler, Roma etkisini kendi kültürleriyle birleştirmiş ve yeni bir kültürel sentez yaratmışlardır. Bu süreç, Avrupa’nın etnik ve kültürel çeşitliliğini artırmış ve Orta Çağ Avrupa’sının kültürel zenginliğinin temellerini atmıştır.
 4. Hristiyanlığın Yayılması: Kavimler Göçü döneminde Hristiyanlık da yayılmıştır. Göç eden kavimlerin çoğu Hristiyanlığı benimsemiş ve Hristiyan inancını kendi kültürlerine entegre etmişlerdir.
 5. Avrupa Toplumunun Yapısının Değişimi: Kavimler Göçü, Avrupa’nın toplumsal yapısında da değişikliklere yol açmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde merkezi bir otoritenin yerini, feodal sistem ve derebeylikler almıştır. Göç eden kavimler, toprakların kontrolünü ele geçirmiş ve feodal hiyerarşileri oluşturmuşlardır.

Avrupa tarihindeki bu önemli dönem, Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden Orta Çağ Avrupa’sının oluşumuna kadar uzanan bir süreci kapsar. Bu süreç, Avrupa’nın siyasi, kültürel ve toplumsal yapısını kalıcı bir şekilde etkilemiş ve modern Avrupa’nın temellerini atmıştır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI